מהי הובלת חומרים מסוכנים וכיצב היא מתבצעת?

מהי הובלת חומרים מסוכנים וכיצד היא מתבצעת?

הובלת חומרים מסוכנים מוסדרת בתקנות המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה. רוב התקנות אומצו לאור המלצות ועדת מומחים בינלאומית של האו"ם. התקנות מתייחסות בעיקר להובלה יבשתית והן כוללות מספר דגשים מרכזיים:
א. הקטנת הסיכון – התקנות העיקריות מתייחסות לאופן בו ניתן להקטין את הסיכון הנובע משימוש בחומרים דליקים, רעילים, רדיואקטיביים ומסוכנים. הקטנת הסיכון מבוססת על אמצעי זהירות במהלך אריזה, הובלה ושימוש בחומרים. בנוסף, חלק לא מבוטל מאמצעי הזהירות מתייחס לאחסון וסילוק החומרים לאתרי הטמנה מורשים המיועדים לכך.
ב. רישיון הובלה – ניתן לבצע הובלת חומרים מסוכנים רק תוך שימוש במשאית ייעודית. משאית המובילה את החומרים חייבת להיות בעלת רישיון מיוחד ממשרד התחבורה ורישיון נוסף מטעם המשרד להגנת הסביבה. עליה להוביל חומרים כמצוין ברישיון והיא נדרשת להיות מסומנת בשלטים המציינים זאת.
סימון משאיות המובילות חומרים מסוכנים מתבצע משני צידי המשאיות ומאחור. על השילוט מופיעים פרטי קוד חירום, מספר או"ם, שם החומר, טלפון למידע וייעוץ, תווית קבוצת סיכון ופרטי היצרן. יתרה על כך, התקנות קובעות מהו גודלו של שלט תקני.
ג. היתר נהיגה – הנהג שמבצע את ההובלה צריך לקבל היתר לכך ולדאוג לחדש אותו כל תקופה מסוימת. היתר הנהיגה מפרט אילו חומרים בדיוק רשאי הנהג להוביל. על הנהג לשאת את ההיתר בעת עבודתו בצמוד לרישיון הנהיגה, ועליו גם לוודא ביצוע קורס רענון במועד.

מהי הובלה ימית?

הובלה ימית של חומרים מסוכנים היא פחות נפוצה, אך לא פחות מסובכת מבחינה בירוקרטית וחוקית. ראשית, ההובלה נעשית בדרך כלל בצובר נוזלי או מנוזל, בצובר מוצק, באוניות מכולות או במטען כללי. שנית, חובה לצרף מסמך ייעודי המשמש בתור הצהרה לפיה הטובין סודרו בהתאם לקוד ההמכלה. יש מכולות ייעודיות לטיפול בחומרים כאלה ולעיתים הטנקר נמצא בתוך מכולה רגילה.
החוק מתייחס לאופן בו מותר לאחסן את החומרים באוניה או בנמל. הטיפול בחומרים מחייב הקצאת גורם מוסמך וקציני בטיחות. כך ניתן לטפל בחומרים כאשר הם על הקרקע ובנמל, ולאחר מכן כשהם באונייה.

חומרים מסוכנים
דילוג לתוכן