הובלת ציוד מכני כבד

רכבי הובלה רשאים לשנע ציוד מכני הנדסי כבד רק לאחר עמידה בסטנדרטים מחמירים של בקרת איכות. הדגש העיקרי הוא על ריתום בטוח של ציוד מכני הנדסי. הריתום חיוני גם עבור כלי צמ"ה זחליים וגם עבור ציוד הנע על גלגלים. מעבר לכך, יצרני כלי רכב המיועדים לעבודות עפר והנדסה מחויבים לצייד אותם בנקודות עיגון. נקודות אלו משמשות עבור שרשראות הקשירה לרכבי הובלה. לחילופין, על יצרני הרכב לספק שיטת קשירה מומלצת לכל אחד מהכלים.

ציוד מכני הנדסי מובל לפני ביצוע עבודות עפר שונות כגון:

  • העברה ופינוי עפר, אדמה, סלעים וכדומההובלת ציוד מכני כבד
  • פריצת דרכים
  • סלילת כבישים
  • הנחת מסילות רכבת
  • בניית סכרים
  • הקמת סוללות עפר
  • חפירת תעלות
  • יישור שטח

ההובלה נדרשת היות ורוב כלי הצמ"ה המשמשים לעבודות עפר לא רשאים לנסוע על כבישים מהירים או ציבוריים. עם זאת, לא כל רכבי ההובלה מקבלים את אישור משרד התחבורה לבצע שינוע של ציוד מכני הנדסי כבד.

איך מובילים ציוד לפני עבודות עפר?

הציוד מובל על גבי כלי רכב ייעודיים. אלו כלים שנבנו במיוחד כדי לספק אפשרויות העמסה ופריקה קלה. ראשית, הם מצוידים כאמור בנקודות עיגון מתאימות לעיגון חזק ויציב של חבלי הקשירה. שנית, ציוד מכני הנדסי קל יחסית ניתן להוביל על גבי גרור כללי. שלישית, הרישיון מונע הפרה של כללי בטיחות בעת הובלת מטענים גבוהים. אלו מטענים שעלולים להיות מסוכנים במעבר תחת גשרים ומרכזי הכובד שלהם עשויים לפגוע ביציבות הרכב המוביל.

ציוד מכני הנדסי ממונע קושרים כאשר בלם החניה משולב למצב חניה. מנגד, האפקטיביות של בלם החניה יחסית מוגבלת וזאת בשל החיכוך עם משטח הטעינה. נדרשים אמצעי ריסון נוספים לצורך הובלת ציוד צמ"ה לקראת ביצוע עבודות עפר ומומלץ להשתמש במחסומים. את המחסומים ממקמים לפני הגלגלים או השרשראות של הציוד המובל כדי למנוע תזוזה.

לסיכום, הובלת ציוד מכני כבד דורשת רמה גבוהה של מיומנות. יש לשמור היטב על כללי הבטיחות ולשנע את הכלים בהתאם להוראות החוק.

דילוג לתוכן